Monday, February 20, 2017

मुतारझन ?

हा पण पॅटर्न पाहिला आहे मी - काही उंचेपुरे, बलदंड लोक, मुतारीच्या दोन्ही बाजूवर उंचावर हात ठेवून, मुतारीच्या क्युबिकलमधून इकडेतिकडे बघत धार सोडतात. कॉन्फिडन्स म्हणून ठिके पण पॅंटला नंतर वास नाही का येत?
अशा लोकांना मुतारझन म्हणावे का काय असे वाटते. (कन्फर्म नाही झाले अजून)

No comments:

Post a Comment